A free template from Joomlashack

A free template from Joomlashack

Activiteitenagenda 2021


Er zijn nog geen activiteiten gepland in verband met de beperkende maatregelen rondom COVID-19.

De moeite waard...

Bewonersvereniging Meerhoven   

Stadsverwarming  

Te Huur

Feestje of partijtje? En behoefte aan een partytent of aan biertafels?
De buurtvereniging verhuurt haar partytent (van 4 bij 8 meter) en vijf biertafelsets (een set bestaat uit een tafel inclusief 2 banken) aan haar leden.

Neem contact op met het Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken voor de beschikbaarheid!

Home
Verslag Algemene Leden Vergadering beschikbaar
Monday 26 April 2021

Naast de reeds eerder gepubliceerde presentatie en het financieel verslag over het kalenderjaar 2020 is nu ook het verslag van de Algemene Leden Vergadering van 2021 gepubliceerd op de website.

Tijdens de ALV heeft het bestuur voorgesteld de contributie voor 2021 vast te stellen op €5,00 per huishouden. 
Dit is een lager bedrag dan u gewend bent. Het bestuur heeft dit voorstel gedaan om onze leden te bedanken voor de aanhoudende steun, en omdat we vorig jaar weinig hebben uitgegeven. We hebben dus voldoende in kas om dit jaar nog leuke activiteiten te kunnen organiseren als de omstandigheden dat toelaten.
De vergadering is akkoord gegaan met dit voorstel en de daarbij behorende begroting. De penningmeester zal alle leden vragen om hun contributie te voldoen, of de automatische afschrijving opstarten voor de leden die daar toestemming voor hebben gegeven. In addition to the previously published presentation and the financial report for the calendar year 2020, the report of the General Members Meeting of 2021 has now also been published on the website. Please note that these documents are only available in Dutch. 

During the General Meeting, the board proposed to set the contribution for 2021 at € 5.00 per household.
This is a lower amount than you are used to. The board made this proposal to thank our members for their continued support and for spending little last year. So we have enough cash to organize fun activities this year if the circumstances permit.
The meeting approved this proposal and the accompanying budget. The treasurer will ask all members to pay their dues, or initiate the automatic debit for the members who have given permission for this.
 
Informatiebord vermist
Monday 26 April 2021

bord

Het informatiebord aan de Grassteppe is vermist. Enige tijd geleden is dit bord door iemand weggenomen, zonder toestemming van het bestuur. Het bestuur heeft aangifte van diefstal gedaan. 


 

The information board on the Grassteppe is missing. Some time ago this sign was taken away by someone without the permission of the board. The board has reported the theft.

 

 
Automatisch lid van Bewonersvereniging Meerhoven
Sunday 16 February 2020

Bewonersvereniging Meerhoven

Als lid van Buurtvereniging Grashoek ben je automatisch ook lid van Bewonersvereniging Meerhoven. Dit hebben we zo met de bewonersvereniging afgesproken, omdat we het heel belangrijk vinden dat de belangenbehartiging die vanuit de bewonersvereniging wordt georganiseerd ook een groot draagvlak kent in de Grashoek. Je krijgt dus vanzelf ook alle nieuws en uitnodigingen vanuit de bewonersvereniging in je mailbox als je lid bent van de Grashoek, en kunt uiteraard deelnemen aan alle activiteiten die het bestuur van Buurtvereniging Grashoek voor je organiseert.

Let op: ben je alléén lid van Bewonersvereniging Meerhoven, dan kun je niet of alleen tegen het niet-leden-tarief deelnemen aan onze activiteiten.  


As a member of Buurtvereniging Grashoek you are automatically also a member of Residents Association Meerhoven. We have agreed this with the residents 'association, because we think it is very important that the representation of interests that is organized by the residents' association also has broad support in the Grashoek. You will automatically receive all news and invitations from the residents' association in your mailbox if you are a member of the Grashoek, and you can of course participate in all activities that the board of Buurtvereniging Grashoek organizes for you.

 

Please note: if you are only a member of Residents' Association Meerhoven, you cannot or only participate in our activities at the non-member rate. 

 
Grashoek nu ook op de borden
Sunday 14 December 2014
GrashoekWie had dat gedacht, dat de naam die onze voorzitter René in 2007 bedacht voor de buurtvereniging, sinds 2014 gewoon op de officiële bewegwijzering van de gemeente zou gaan verschijnen?
Wij hadden het niet kunnen voorspellen, maar het is toch gebeurd. Iedereen kent "ons" gebied als de Grashoek - en dus staat het nu ook zo op de borden.
 
Joomla Templates by Joomlashack