A free template from Joomlashack

A free template from Joomlashack

Home arrow Laatste nieuws arrow Verslag Algemene Leden Vergadering beschikbaar
Verslag Algemene Leden Vergadering beschikbaar Afdrukken
Monday 26 April 2021

Naast de reeds eerder gepubliceerde presentatie en het financieel verslag over het kalenderjaar 2020 is nu ook het verslag van de Algemene Leden Vergadering van 2021 gepubliceerd op de website.

Tijdens de ALV heeft het bestuur voorgesteld de contributie voor 2021 vast te stellen op €5,00 per huishouden. 
Dit is een lager bedrag dan u gewend bent. Het bestuur heeft dit voorstel gedaan om onze leden te bedanken voor de aanhoudende steun, en omdat we vorig jaar weinig hebben uitgegeven. We hebben dus voldoende in kas om dit jaar nog leuke activiteiten te kunnen organiseren als de omstandigheden dat toelaten.
De vergadering is akkoord gegaan met dit voorstel en de daarbij behorende begroting. De penningmeester zal alle leden vragen om hun contributie te voldoen, of de automatische afschrijving opstarten voor de leden die daar toestemming voor hebben gegeven. In addition to the previously published presentation and the financial report for the calendar year 2020, the report of the General Members Meeting of 2021 has now also been published on the website. Please note that these documents are only available in Dutch. 

During the General Meeting, the board proposed to set the contribution for 2021 at € 5.00 per household.
This is a lower amount than you are used to. The board made this proposal to thank our members for their continued support and for spending little last year. So we have enough cash to organize fun activities this year if the circumstances permit.
The meeting approved this proposal and the accompanying budget. The treasurer will ask all members to pay their dues, or initiate the automatic debit for the members who have given permission for this.
 
< Vorige   Volgende >
Joomla Templates by Joomlashack