A free template from Joomlashack

A free template from Joomlashack

Home arrow Laatste nieuws arrow Bestuur Zoekt Bestuurders
Bestuur Zoekt Bestuurders Afdrukken
Saturday 06 November 2021

Het bestuur van Buurtvereniging Grashoek bestaat momenteel uit drie mensen: René van den Munckhof (voorzitter), Geert van Buul (secretaris/penningmeester) en Mark Vermeule (algemeen bestuurslid).
Vanwege het aanstaande vertrek van René naar buiten de Grashoek, zijn we binnenkort nog maar met zijn tweeën.
Om de vereniging goed te laten draaien, is dat wat weinig. 

Daarom nodigen we alle Grashoekers graag uit om na te denken of een bestuursfunctie niets voor jou is.
Natuurlijk klinkt dat zwaar, maar wij zijn gelukkig meer doeners dan denkers; we vergaderen vier tot vijf keer per jaar en bespreken dan met name de activiteiten die we in het jaar willen gaan houden. Punten over de leefbaarheid van de wijk worden door Geert meegenomen naar Bewonersvereniging Meerhoven.

Is een bestuursfunctie nu niets, maar vind je het leuk om een paar keer per jaar samen met ons een evenement vorm te geven? Neem dan ook contact met ons op. Ook daar zijn we enorm blij mee. We proberen elk jaar minimaal vier activiteiten te organiseren: paaseieren zoeken, het Einde Zomer Festijn, Halloween en Sinterklaas. We zijn altijd op zoek naar ándere activiteiten, bijvoorbeeld voor de wat oudere jeugd. 

Lijkt het je iets?
Neem dan contact met ons op via  Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken .

Tot snel! 


The board of Buurtvereniging Grashoek currently consists of three people: René van den Munckhof (chairman), Geert van Buul (secretary/treasurer) and Mark Vermeule (general board member).
Due to the imminent departure of René to outside the Grashoek, we will soon be just the two of us.
That is not enough for the association to run smoothly.

That is why we would like to invite all the inhabitants of the Grashoek to consider whether a board position is something for you.
Of course that sounds like a tough job, but fortunately we are more doers than thinkers; we meet four to five times a year and we mainly discuss the activities that we want to have during the year. Points about the quality of life in the neighborhood are taken by Geert to the Meerhoven Residents' Association.

Is a board position nothing for you, but do you like to help us to plan an event a few times a year? Please also contact us. We are also very happy with that. We try to organize at least four activities every year: Easter egg hunt, the End of Summer Fest, Halloween and Sinterklaas. We are always looking for other activities, for example for the older youth.

Does it sound like something to you?
Please contact us at  Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken .

See you soon!

 

 
< Vorige   Volgende >
Joomla Templates by Joomlashack