A free template from Joomlashack

A free template from Joomlashack

Home arrow Voorzieningen en verkeer arrow Stillendijkfietspad
Stillendijkfietspad Afdrukken
Sunday 15 March 2009

 In de autoluwe woonwijk Meerhoven staat aandacht voor het langzame verkeer voorop. Daarom hebben fietsers op alle binnenwijkse fietspaden in Meerhoven voorrang op gemotoriseerd verkeer. Vreemd genoeg was er tot medio 2009 één uitzondering: het fietspad langs de Stillendijk, de ooit gepromote ‘non-stop’ fietsroute dwars door Grasrijk. Dit leverde onveilige en onduidelijke situaties op voor kinderen die over dit fietspad van en naar school fietsen: op één fietspad golden andere voorrangsregels dan op alle overige fietspaden in de wijk (zie foto hiernaast). Buurtvereniging Grashoek streeft naar gelijke voorrangsregels op alle fietspaden in Meerhoven, dus ook op het Stillendijkfietspad. Hierover hebben wij gesprekken gehad met Belangenvereniging Grasrijk Oost en de gemeente Eindhoven. Op initiatief van de buurtvereniging is de voorrangssituatie op diverse punten aangepast en heeft het Stillendijkfietspad de functie van doorgaande fietsroute gekregen

Meer informatie
Meer informatie over de aanpassingen van het Stillendijkfietspad leest u hieronder:

 
Joomla Templates by Joomlashack