A free template from Joomlashack

A free template from Joomlashack

Activiteitenagenda 2022

Hallo hallo ween!
31 oktober - Halloween

November - Sinterklaas in de Grashoek 

De moeite waard...

Bewonersvereniging Meerhoven   

Stadsverwarming  

Te Huur

Feestje of partijtje? En behoefte aan een partytent of aan biertafels?
De buurtvereniging verhuurt haar partytent (van 4 bij 8 meter) en vijf biertafelsets (een set bestaat uit een tafel inclusief 2 banken) aan haar leden.

Neem contact op met het Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken voor de beschikbaarheid!

Home
Contributie 2022 | Membership Fee
Sunday 18 September 2022

Vandaag, zondag 18 september, hebben alle leden het verzoek ontvangen om de contributie voor kalenderjaar 2022 te voldoen. De leden die per automatische incasso betalen hoeven uiteraard zelf geen actie te ondernemen. Check de e-mail voor meer informatie!

 

Today, Sunday September 18, all members received an e-mail to ask them to pay their membership fees for the year 2022. Please check your e-mail for further details.  

 
Bestuur Zoekt Bestuurders
Saturday 06 November 2021

Het bestuur van Buurtvereniging Grashoek bestaat momenteel uit drie mensen: René van den Munckhof (voorzitter), Geert van Buul (secretaris/penningmeester) en Mark Vermeule (algemeen bestuurslid).
Vanwege het aanstaande vertrek van René naar buiten de Grashoek, zijn we binnenkort nog maar met zijn tweeën.
Om de vereniging goed te laten draaien, is dat wat weinig. 

Daarom nodigen we alle Grashoekers graag uit om na te denken of een bestuursfunctie niets voor jou is.
Natuurlijk klinkt dat zwaar, maar wij zijn gelukkig meer doeners dan denkers; we vergaderen vier tot vijf keer per jaar en bespreken dan met name de activiteiten die we in het jaar willen gaan houden. Punten over de leefbaarheid van de wijk worden door Geert meegenomen naar Bewonersvereniging Meerhoven.

Is een bestuursfunctie nu niets, maar vind je het leuk om een paar keer per jaar samen met ons een evenement vorm te geven? Neem dan ook contact met ons op. Ook daar zijn we enorm blij mee. We proberen elk jaar minimaal vier activiteiten te organiseren: paaseieren zoeken, het Einde Zomer Festijn, Halloween en Sinterklaas. We zijn altijd op zoek naar ándere activiteiten, bijvoorbeeld voor de wat oudere jeugd. 

Lijkt het je iets?
Neem dan contact met ons op via  Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken .

Tot snel! 


The board of Buurtvereniging Grashoek currently consists of three people: René van den Munckhof (chairman), Geert van Buul (secretary/treasurer) and Mark Vermeule (general board member).
Due to the imminent departure of René to outside the Grashoek, we will soon be just the two of us.
That is not enough for the association to run smoothly.

That is why we would like to invite all the inhabitants of the Grashoek to consider whether a board position is something for you.
Of course that sounds like a tough job, but fortunately we are more doers than thinkers; we meet four to five times a year and we mainly discuss the activities that we want to have during the year. Points about the quality of life in the neighborhood are taken by Geert to the Meerhoven Residents' Association.

Is a board position nothing for you, but do you like to help us to plan an event a few times a year? Please also contact us. We are also very happy with that. We try to organize at least four activities every year: Easter egg hunt, the End of Summer Fest, Halloween and Sinterklaas. We are always looking for other activities, for example for the older youth.

Does it sound like something to you?
Please contact us at  Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken .

See you soon!

 

 
Informatiebord vermist
Monday 26 April 2021

bord

Het informatiebord aan de Grassteppe is vermist. Enige tijd geleden is dit bord door iemand weggenomen, zonder toestemming van het bestuur. Het bestuur heeft aangifte van diefstal gedaan. 


 

The information board on the Grassteppe is missing. Some time ago this sign was taken away by someone without the permission of the board. The board has reported the theft.

 

 
Automatisch lid van Bewonersvereniging Meerhoven
Sunday 16 February 2020

Bewonersvereniging Meerhoven

Als lid van Buurtvereniging Grashoek ben je automatisch ook lid van Bewonersvereniging Meerhoven. Dit hebben we zo met de bewonersvereniging afgesproken, omdat we het heel belangrijk vinden dat de belangenbehartiging die vanuit de bewonersvereniging wordt georganiseerd ook een groot draagvlak kent in de Grashoek. Je krijgt dus vanzelf ook alle nieuws en uitnodigingen vanuit de bewonersvereniging in je mailbox als je lid bent van de Grashoek, en kunt uiteraard deelnemen aan alle activiteiten die het bestuur van Buurtvereniging Grashoek voor je organiseert.

Let op: ben je alléén lid van Bewonersvereniging Meerhoven, dan kun je niet of alleen tegen het niet-leden-tarief deelnemen aan onze activiteiten.  


As a member of Buurtvereniging Grashoek you are automatically also a member of Residents Association Meerhoven. We have agreed this with the residents 'association, because we think it is very important that the representation of interests that is organized by the residents' association also has broad support in the Grashoek. You will automatically receive all news and invitations from the residents' association in your mailbox if you are a member of the Grashoek, and you can of course participate in all activities that the board of Buurtvereniging Grashoek organizes for you.

 

Please note: if you are only a member of Residents' Association Meerhoven, you cannot or only participate in our activities at the non-member rate. 

 
Grashoek nu ook op de borden
Sunday 14 December 2014
GrashoekWie had dat gedacht, dat de naam die onze voorzitter René in 2007 bedacht voor de buurtvereniging, sinds 2014 gewoon op de officiële bewegwijzering van de gemeente zou gaan verschijnen?
Wij hadden het niet kunnen voorspellen, maar het is toch gebeurd. Iedereen kent "ons" gebied als de Grashoek - en dus staat het nu ook zo op de borden.
 
Joomla Templates by Joomlashack