Parkeren
Sunday 15 March 2009

 Sinds 2008 is buurtvereniging Grashoek in overleg met gemeente en politie om de parkeersituatie in de wijk te verbeteren. Om inzicht te krijgen in het eventueel benodigde aantal extra parkeerplaatsen heeft de gemeente in april 2009 toegezegd om de parkeerbelasting in de Grashoek te onderzoeken. Omdat de uitvoering van dit onderzoek nogal lang op zich liet wachten, heeft de buurtvereniging Grashoek in januari en mei/juni 2010 zelf een verkennend onderzoek gedaan.

Parkeeronderzoek
Op basis van tellingen op verschillende dagen hebben wij de parkeerbelasting in kaart gebracht. De tellingen zijn tussen 22.00 en 1.00 uur uitgevoerd. Het onderzoek bevestigt dat in sommige delen van de wijk een tekort aan parkeerplaatsen is. Dat wil zeggen: er zijn straten of straatgedeelten waar op redelijke loopafstand (tot ongeveer 150 meter) geen vrije parkeerplek voorhanden is. Op andere plaatsen lijken bewoners echter erg gemakzuchtig: vaak staan dezelfde auto’s verkeerd geparkeerd terwijl bij alle tellingen voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving aanwezig was. Tevens viel op dat het parkeerprobleem in de winter minder groot is dan in de zomer. De resultaten van het onderzoek zijn op deze pagina te downloaden en inmiddels met de gemeente besproken. Momenteel wordt nagegaan in hoeverre nog aanvullend onderzoek nodig is. Oplossingen volgen waarschijnlijk in het najaar.

Mogelijke oplossingen
Buurtvereniging Grashoek heeft de gemeente op advies van haar leden voorgesteld om extra parkeerplaatsen te realiseren aan de zijde van de wadi’s. Tevens hebben wij aanbevolen om de parkeerplaatsen aan de Grasduin beter aan te geven. Naar het zich laat aanzien kunnen ook elders in de wijk nog enkele extra parkeerplaatsen worden gecreëerd zonder concessies te doen aan de groenvoorziening en verkeersveiligheid. Een alternatieve oplossing is ‘belanghebbenden parkeren’. Hiermee wordt in ieder geval het lang parkeren van bezoekers (van Eindhoven Airport) ontmoedigd. Of het parkeerprobleem dan is opgelost, is echter de vraag. Heeft u andere ideeën? Laat het ons weten en stuur een email.

Meer informatie
Meer informatie over parkeren in de Grashoek leest u hieronder: