Speelvoorzieningen
Sunday 15 March 2009

Buurtvereniging Grashoek zet zich al geruime tijd in voor verbetering van de speelvoorzieningen in onze wijk. De resultaten van onze enquête in 2008 spreken voor zich: kinderen missen vooral de speelfuncties klimmen, schommelen en voetballen. In de zomer van 2009 is het speelveld bij het Grasplantsoen en de Grasstrook aangepakt en sindsdien maken veel kinderen met plezier gebruik van de nieuwe speeltoestellen. Ook het speelterrein ter hoogte van de Grasbeemd (met huidig paard en wagen) wordt binnenkort aangepakt.

Speelterrein Grasbeemd
Aanvankelijk was het plan om het speelveld geheel opnieuw in te richten. Door allerlei redenen, waaronder een beperkt budget, is een definitieve herinrichting voorlopig uitgesteld.
Om de kinderen in onze wijk echter niet langer te laten wachten, hebben wij de gemeente gevraagd om het speelveld tijdelijk te voorzien van nieuwe, meer uitdagende speeltoestellen. Hiermee is de gemeente akkoord gegaan. De tijdelijke opzet is hieronder weergegeven en met de direct omwonenden besproken. De aangegeven toestellocaties zijn slechts ter indicatie. Het speelterrein wordt ook voorzien van een zitbank. Voor de exacte inrichting van het speelveld verwijzen wij graag naar de officiële tekening van de gemeente Eindhoven. Het speelveld wordt in de maand september aangepast.

Inrichtingsvoorstel speelterrein Grasbeemd indicatief 
 
Schommel Duo laag
  
Schommelnest
  
Duikeltrio

 Schommel Duo laag

 

 Klimkubus net

 

 Duikeltrio


Speelterrein Grasplantsoen/Grasstrook
Het speelterrein bij het ketelhuis werd in oktober 2009 opnieuw ingericht. De oude toestellen werden verwijderd en in plaats daarvan kwamen diverse uitdagende toestellen. Ook werd het speelterrein voorzien van twee zitbanken. De opmerkingen en suggesties van onze leden hebben als basis gediend voor het plan dat de gemeente heeft uitgewerkt. Voor meer informatie, zie notitie van 27 april 2009 en Wijkinfo van 7 september 2009.

Inrichtingsvoorstel Grasplantsoen-Grasstrook indicatief

 
Duikeltrio
  
Klimtotaal
  
Schommelnest
  
Supernova

 Duikeltrio

 

 Klimtotaal

 

 Schommelnest

 

 Supernova

Klik op de naam van het betreffende toestel voor nadere informatie. De keuze van de toestellen wijkt enigszins af van hetgeen is besproken tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10 maart 2009. Deze wijziging is toegelicht in de notitie van 27 april 2009.

Een andere visie
Buurtvereniging Grashoek is van mening dat het plaatsen van (dure) speeltoestellen alleen niet zaligmakend is. Er zijn immers prima alternatieven. In Grasrijk staan op dit moment veel dure onderhoudsvrije design speeltoestellen die voor een grote leeftijdsgroep kinderen ongeschikt of onaantrekkelijk zijn. Door het terrein speels in te richten middels hoogteverschillen, zand, water, groen, etc. ontstaat voor kinderen een veel aantrekkelijker en gevarieerder speelomgeving die bovendien met minder kosten kan worden gerealiseerd. Denk bijvoorbeeld aan een heuvel waar kinderen veel meer plezier aan beleven dan aan een duurzaam, maar onbruikbaar designtoestel. Deze gedachte leeft nu ook steeds meer binnen gemeentelijke kring.
Het idee is om het terrein  tussen Grasjonker en Het Schaapsdijk (ten noorden van de Meerhovendreef) als tijdelijk speelveld in te richten zolang een definitieve invulling ontbreekt. Het terrein ligt immers al ruim 5 jaar braak. Vanwege de tijdelijkheid zou het terrein uitstekend dienst kunnen doen als ‘proeftuin’ voor de nieuwe aanpak.