Gemeentelijk overleg
Saturday 21 March 2009

Grasrijk kent diverse bewonersverenigingen waaronder Buurtvereniging Grashoek. Om de samenwerking wat betreft belangenbehartiging kracht bij te zetten is in september 2014 Bewonersvereniging Grasrijk opgericht. Met één bewonersvereniging voor Grasrijk staan we sterker als het gaat om belangenbehartiging en kunnen we efficiënter te werk gaan. De organisatie van kleinschalige activiteiten blijft bij de afzonderlijke, kleinere verenigingen.In overleg met buurtvertegenwoordigers in Grasrijk zijn Ruben Trieling en Geert van Buul aangewezen als respectievelijk voorzitter en secretaris van de nieuwe vereniging. De overige vijf bestuursleden komen uit andere delen van Grasrijk. Leden van Buurtvereniging Grashoek zijn automatisch lid van Bewonersvereniging Grasrijk. Hieronder vindt u notulen en verslagen van diverse bijeenkomsten met de gemeente Eindhoven. Notulen en verslagen over specifieke zaken treft u aan in de rubriek Voorzieningen en Verkeer.

Recente verslagen 2010-heden
www.grasrijk.nl/verslagen

Archief 2007-2010